Συνεδρίαση της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

81

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το το άρθ. 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 με ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2023

Αρχείο πρόσκλησης