Συνεδρίαση της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

60

Την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 μ. συνεδριάζει η Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθ. 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 ) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

  1. Περί ανάθεσης επισκευής –συντήρησης της περίφραξης του αύλειου χώρου του Γυμνασίου Παπαδιανίκων.

Αρχείο πρόσκλησης