Συνεδρίαση της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

56

Τα μέλη της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  “Γιάννης Ρίτσος” καλούνται σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης {άρθρ.67 Ν.3852/2010,άρθρ.11Ν.5043/2023,και 577/2023 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ} για το ακόλουθο Μόνο Θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Μολάων

Αρχείο Πρόσκλησης