Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

  78
  Αρχείο πρόσκλησης

  Την Πέμπτη 9 Μαϊου 2024 και ώρα 9:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 55 του ν.5083 (Τείχος Α΄12/26-01-2024):

  Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά τα ακόλουθα δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  2. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
  3. Εισήγηση της ΔΕ προς το ΔΣ περί χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων ενδυμάτων και υποδημάτων στην δημοτική κοινότητα Νεάπολη Βοιών και στην δημοτική κοινότητα Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. -1η  Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. -1η  Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με τίτλο {Ανακατασκευή πεζοδρομίων Νεάπολης ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στον  ευρύτερο χώρο του Σπηλαίου Καστανιάς»
  7. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων 1 & 2 (πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς) στην κοινότητα Μολάων.
  8. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την εκμίσθωση  διαμερίσματος επί της οδού Μιχαλακοπούλου 86 στο  Δήμο Αθηναίων.
  9. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Μονεμβασίας (Προμήθεια γλυκισμάτων για το εορτασμό της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας Πολιούχου Μονεμβασίας ).
  10. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων» προϋπολογισμού 61.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  11. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 169.999,04€.
  12. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Μονεμβασίας (Χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων –Β΄ κατανομή 2024).

  Αρχείο πρόσκλησης