Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

59
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 17 Μαϊου 2024 και ώρα 9:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 55 του ν.5083 (Τείχος Α΄12/26-01-2024):

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» του Υπουργείου Τουρισμού, έγκριση μελέτης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και  έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με την Χρηματοδότηση της Ε.Ε.- NextGeneration EU».
  2. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Δημιουργία προσωρινού χώρου ΣΜΑ} του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί Αίτημα Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου προς την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και  Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών    (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων του Δήμου Μονεμβασίας», το οποίο αφορά σε νέες εργασίες συνολικού ποσού 156.560,69 € και ποσό αναθεώρησης 23.484,10 €, δηλαδή συνολικού ποσού 180.044,79 €, που αφορούν στο Υποέργο 3: «Αναβάθμιση ΕΕΛ Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης