Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

60
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 9:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 55 του ν.5083 (Τείχος Α΄12/26-01-2024):

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Κατακύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {  Δημιουργία προσωρινού χώρου ΣΜΑ} του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση  ελεύθερου χώρου στάθμευσης στην δημοτική κοινότητα Μεταμόρφωσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση  χώρου για την στέγαση του ΚΑΠΗ στην δημοτική κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή εκτάκτων αναγκών του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης