Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

89
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 9:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 55 του ν.5083 (Τείχος Α΄12/26-01-2024):

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων έτους 2024, τμήματα (Α) Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και  (Β) Παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων προϋπολογισμού 315.747,28€.
  2. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
  3. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Μονεμβασίας (Τουριστική προβολή).

Αρχείο πρόσκλησης