Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

151

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:30  συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σύμφωνα με  το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 και  το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’) σε τακτική συνεδρίαση και αφορά τα τρί (3) ακόλουθα θέματα:

  1. «Περί επιχορήγησης του Δήμου  Μονεμβασίας στην Σχολική  Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
  2. «Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
  3. «Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του παλιού Γυμνασίου Νεάπολης  στους  Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Νεάπολης».

Αρχείο πρόσκλησης