Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

146

Τη Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:30  συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σύμφωνα με  το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’) σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί γνωμοδότησης για την παραχώρηση του παλιού Γυμνασίου Νεάπολης στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την  λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας και της Σχολής Πλοιάρχων ».

Αρχείο πρόσκλησης