Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

82

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00  συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση και αφορά το ακόλουθο θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί επιχορήγησης του Δήμου  Μονεμβασίας στην Σχολική  Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

Αρχείο πρόσκλησης