Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

81

Τη Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00  συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση και αφορά τα ακόλουθα θέματα:

  1. «Περί επιχορήγησης του Δήμου  Μονεμβασίας στην Σχολική  Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
  2. «Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

Αρχείο πρόσκλησης