Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.

655

Την 23η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα συνεδριάζει η Επιτροπής Διαβούλευσης.

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων και δημότες του Δήμου Μονεμβασίας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017.
  2. Προτάσεις για την σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2017 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010

Αναγνώσατε την πρόσκληση των μελών της Επιτροπής καθώς και τα σχέδια του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2017, που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.