Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

440

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί κυκλοφοριακής μελέτης για τη δημιουργία μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (μπροστά στην οικία του κ. Γαλαξείδα Νικολάου του Ιωάννη) στην Δ.Κ. Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί διόρθωσης του Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί γνωμοδότησης επί Τροποποιήσεων σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Μολάων Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας « ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ Ο.Ε.» που βρίσκεται στον οικισμό Πλύτρας της Τ.Κ. Παπαδιανίκων , Δ.Ε. Ασωπού , Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης