Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

395

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 256/2011 Α.Δ.Σ. «Περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας αυτών»

2. Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό καφενείο» , του κ. Γκοβάτσου Παναγιώτη που βρίσκεται στον οικισμό Κάστρο της Τ.Κ. Μονεμβασίας, Δ.Ε. Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ Ο.Ε.» που βρίσκεται στον οικισμό Πλύτρας της Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Δ.Ε. Ασωπού, Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης