Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

318

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί χορήγησης ή μη  παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  ιδιοκτησίας του κ. Ζέριγγα Βασιλείου   του Γεωργίου , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο)  της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου  λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) –  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » ιδιοκτησίας της κ. Βάγια Ιωάννας  του Νικολάου , στην Τοπική Κοινότητα Συκέας  της Δ.Ε. Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου  λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της κ. Ανδριτσάκη Μαρία  του Διονυσίου , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας  της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί  χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου  λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» , ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Μενέλαου   του Βαρνάβα  , στην Τοπική Κοινότητα Κάμπου Βοιών (οικισμός Δερματιάνικα),  της Δ.Ε. Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης