Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

406

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 συνέρχεται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του κ. Κασιδάκου Γρηγορίου του Νικολάου , στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων (οικισμός Πλύτρας) της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» , ιδιοκτησίας κα. Μπέλεση Παναγιώτας του Χρήστου , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Γέφυρα), της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» , ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Γέφυρα), της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό καφενείο» , του κ. Γκοβάτσου Παναγιώτη που βρίσκεται στον οικισμό Κάστρο της Τ.Κ. Μονεμβασίας , Δ.Ε. Μονεμβασίας , Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης