Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

415

Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί χορήγησης ή μη  παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ»  ιδιοκτησίας του κ. Κασιδάκου Γρηγορίου    του Νικολάου , στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων (οικισμός Πλύτρας)  της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί  χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου  λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» , ιδιοκτησίας κα. Μπέλεση Παναγιώτας του Χρήστου   , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Γέφυρα),  της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί  χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου  λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» , ιδιοκτησίας  της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Γέφυρα),  της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί  χορήγηση ή μη παράταση ωραρίου  λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ» που βρίσκεται εντός του τουριστικού καταλύματος «ΛΑΖΑΡΕΤΟ  Α.Ε.» ιδιοκτησίας  της εταιρείας ΛΑΖΑΡΕΤΟ Α.Ε.  , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας,  της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα   Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό καφενείο» , του κ. Γκοβάτσου Παναγιώτη που βρίσκεται στον οικισμό Κάστρο της Τ.Κ. Μονεμβασίας , Δ.Ε. Μονεμβασίας , Δήμου Μονεμβασίας

Αρχείο πρόσκλησης