Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

332

Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί ανάκλησης της υπ΄αριθ. 6172/26-03-2014 άδεια λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Γκοβάτσου.
  2. Εισήγηση της Ε.ΠΖ προς το ΔΣ περί σχεδίου κανονισμού εμποροπανηγύρεων Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , ιδιοκτησίας εταιρείας {ΛΑΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΣΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ}, στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο), της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , ιδιοκτησίας της κ. Ξαστερούλης Ηλιάνας , στην Τοπική Κοινότητα Ελαίας της Δ.Ε. Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , ιδιοκτησίας εταιρείας {ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ο.Ε}, στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο), της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , ιδιοκτησίας εταιρείας { Γ. ΝΤΑΝΑΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε }, στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας , της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Περί παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , ιδιοκτησίας εταιρείας {Κ. ΑΡΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε }, στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης