Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

326

Την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος για το κατάστημα «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ.» , ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΚΑΛΟΥΑ ΚΛΑΜΠ Ε.Ε.¨ ,  στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων (οικισμός Πλύτρα)  της Δ.Ε. Ασωπού  του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης