Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

334

Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί χορήγησης ή μη  παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  ιδιοκτησίας της κ. Κουμουτσάκου  Ελένης του Νικολάου , στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων (οικισμός Πλύτρας)  της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί χορήγησης ή μη  παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  ιδιοκτησίας του κ. Κόντε Χρύσανθου    του Γεωργίου , στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων (οικισμός Πλύτρας)  της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό καφενείο» , του κ. Γκοβάτσου Παναγιώτη που βρίσκεται στον οικισμό Κάστρο της Τ.Κ. Μονεμβασίας , Δ.Ε. Μονεμβασίας , Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί ανάκληση ή μη της αριθ. 450/8-2-2000 άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΟΥΖΕΡΙ» , του κ. Αγγελάκου  Παναγιώτη που βρίσκεται στον οικισμό Ξιφιά  της Τ.Κ. Νομίων , Δ.Ε. Μονεμβασίας , Δήμου Μονεμβασίας, λόγω  πολεοδομικών παραβάσεων.

Αρχείο πρόσκλησης