Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

264

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 1:00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω έξι (6) θεμάτων:

  1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  ιδιοκτησίας της κ. Κουμουτσάκου  Ελένης του Νικολάου , στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων (οικισμός Πλύτρας)  της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  ιδιοκτησίας του κ. Κόντε Χρύσανθου    του Γεωργίου , στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων (οικισμός Πλύτρας)  της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό καφενείο» , του κ. Γκοβάτσου Παναγιώτη που βρίσκεται στον οικισμό Κάστρο της Τ.Κ. Μονεμβασίας , Δ.Ε. Μονεμβασίας , Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί ανάκλησης ή μη της αριθ. 450/8-2-2000 άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΟΥΖΕΡΙ» , του κ. Αγγελάκου Παναγιώτη που βρίσκεται στον οικισμό Ξιφιά  της Τ.Κ. Νομίων , Δ.Ε. Μονεμβασίας , Δήμου Μονεμβασίας, λόγω  πολεοδομικών παραβάσεων.
  5. Περί Σχεδίου Κανονισμού  Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών  Δήμου  Μονεμβασίας.
  6. Περί Καθορισμού θέσεων άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς και  δημιουργούς  του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017.

Αρχείο πρόσκλησης