Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

882

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της κ. Μπέλεση Παναγιώτας του Χρήστου, στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
  1. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Πάτουχα Χρυσούλας του Γεωργίου, στην Τοπική Κοινότητα Νομίων, οικισμός Ξιφιά της Δ.Ε.  Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
  1. Περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» ιδιοκτησίας του κ. Κουντουρόγιαννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βοιών, της Δ.Ε. Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
  1. Περί ανάκλησης βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης της επιχείρησης «ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ)» ιδιοκτησίας  «ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΝΑΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στον οικισμό Γέφυρας της Τοπικής  Κοινότητας  Μονεμβασίας, της Δ.Ε. Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.
  1. Περί συμμόρφωσης του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβασίας με την Εθνική Νομοθεσία.

Αρχείο πρόσκλησης