Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

382

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 1:00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω εννέα (9) θεμάτων:

1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του κ. Ζέριγγα Βασιλείου του Γεωργίου , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο) της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » ιδιοκτησίας της κ. Βάγια Ιωάννας του Νικολάου , στην Τοπική Κοινότητα Συκέας της Δ.Ε. Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της κ. Ανδριτσάκη Μαρία του Διονυσίου , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Ευαγγελίας Παπαδάκου του Κων/νου , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας του κ. Χαραμή Χρήστου του Ιωάννη , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο) της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΑΠΟΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» , ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Μενέλαου του Βαρνάβα , στην Τοπική Κοινότητα Κάμπου Βοιών, της Δ.Ε. Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , ιδιοκτησίας κ. Χατζησπύρου Χαράλαμπου του Σπυρίδων , στην Τοπική Κοινότητα Ελίκας οικισμός Μαραθιάς, της Δ.Ε. Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.

8. Σχετικά με το αριθ. 534572/381985/6181/25-10-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας που αφορά το κατάστημα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας του κ. Χαραμή Χρήστου του Ιωάννη , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο) της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Σχετικά με το αριθ. 534574/381987/6182/25-10-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας που αφορά το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕ» ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη Γκοβάτσου , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο) της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης