Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

411

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 1:00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω δύο (2) θεμάτων:

1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα « ΛΑΖΑΡΕΤΟ Α.Ε.» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (θέση Λαζαρέτο) της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα « EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕ» ιδιοκτησίας τoυ κ. Γκοβάτσου Παναγιώτη του Νικολάου, στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (ΚΑΣΤΡΟ) της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας

Αρχείο πρόσκλησης