Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

344

Την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 1:00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω δύο (2) θεμάτων:

  1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα « ΗΛΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  με εκπρόσωπο της  εταιρείας  τον κ. Ηλία Τζώρτζη του Ιωάννη, στην Τοπική Κοινότητα Ελαίας   της Δ.Ε. Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα « KOSMOSEL  A.E.»  με εκπρόσωπο της  εταιρείας  τον κ. Μαζαράκη Παναγιώτη, στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων , οικισμός Καραβοστασίου   της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας

 

Αρχείο πρόσκλησης