Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

219

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί εκλογής  αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βάσει της αρ. εγκυκλίου  90 Αριθ. Πρωτ. 59849/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. Περί  οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης  ΚΙΝΗΤΗ  ΚΑΝΤΙΝΑ , ιδιοκτησίας κ. Κουντουρόγιαννη Αναργύρου η οποία λειτουργεί  στην Κοινότητα Νεάπολης της Δ.Ε. Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί  τροποποίησης ή μη  άρθρου  του κανονισμού ρύθμισης επαγγελματικής δραστηριότητας των ζωήλατων  οχημάτων  Δήμου Μονεμβασίας.(απόφαση κοινότητας Μονεμβασίας αριθ. 9/2019).
  4. Περί  διακοπής ή μη λειτουργίας του  καταστήματος «ΕΝΕΤΙΚΟ» ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Γκοβάτσου , που βρίσκεται στην Κοινότητα Μονεμβασίας , οικισμός Κάστρο   της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης