Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

211

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα Μολάων (έναντι Εθνικής Τράπεζας).

2. Περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα Μολάων (συμβολή της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό Γεννήσεως του Χριστού).

Αρχείο πρόσκλησης