Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

221

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί γνωμοδότησης για την εκ νέου επιβολή αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για το οικ.23Ν ΟΤ 11 , στον Αυλόσπηλο , στην επέκταση σχεδίου πόλης Νεάπολης.

Αρχείο πρόσκλησης