Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

290

Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί συμπλήρωσης του Κανονισμού Αποχέτευσης του Δήμου Μονεμβασίας    με Ειδικό Παράρτημα με τίτλο: « Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Χώρων Εκκένωσης Βοθρολυμάτων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας».
  2. Περί λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών  μέτρων  και ρυθμίσεων, σύμφωνα με το Ν.4688/2020, άρθρο 65 , παράγραφος 7, στις Κοινότητες Νεαπόλεως  &  Λαχίου της  Δ.Ε.  Βοιών.

Αρχείο πρόσκλησης