Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

98

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 μ.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα KINSTERNA HOTEL (εντός & εκτός του κατ/τος) με εκπρόσωπο της  εταιρείας  τον κ. Aτσαβέ Γεώργιος, στον οικισμό Αγίου Στεφάνου της Κοινότητα Νομίων,  της Δ.Ε. Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα Μονεμβάσιας,   της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί  παραχώρησης ή μη χώρου στάθμευσης για ΑμεΑ στην κα. Σπυροπούλου  Ακριβή του Παναγιώτη , κατοίκου  Νεάπολης.
  5. Περί Έγκρισης Μέτρων Οδικής Κυκλοφορίας σύμφωνα με το Ν.5003/12-12-2022(ΦΕΚ 230Α΄) άρθρο 60 , για τις Δημοτικές Κοινότητες : Νεάπολης , Λαχίου & Αγίου Γεωργίου οικισμός Βιγκλαφίων (περιοχή Πούντας)

Αρχείο πρόσκλησης