Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

117

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί γνωμοδότησης επί τροποποιήσεων ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων – Τροποποίηση Ρυμοτομικής Γραμμής στο Κ/Φ του Νοσοκομείου Μολάων.
  2. Περί γνωμοδότησης επί τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μολάων.
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας  ειδικής διαγράμμισης της εταιρείας Δ.ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ,  στην Κοινότητα Μονεμβάσιας ,   της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί έγκρισης ή μη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) στον Δήμο Μονεμβασίας.
  5. Περί  ορισμού  νέας αφετηρίας κυκλοφορίας ζωήλατης άμαξας  στον οικισμό Πλύτρας Παπαδιανίκων.

Αρχείο πρόσκλησης