Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1278

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 1:30 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

1. Περί χορήγησης ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του κ. Αναγνωστόπουλου Αθανασίου του Δημητρίου , στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Αποστόλων της Δ.Ε. Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.
2. Περί τροποποίησης της υπ΄αριθ.256/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου: «Περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας αυτών».
3. Περί οριστικής ή μη αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ) » , ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ – Μ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ο.Ε.» στην Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως , της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας .

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ