Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

613

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» ιδιοκτησίας του κ. Αξιώτη Ιωάννη του Παναγιώτη , στην Τοπική Κοινότητα Λαχίου της Δ.Ε. Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της κ. Ανδριτσάκη Μαρία του Διονυσίου , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας του κ. Χαραμή Χρήστου του ιωάννη , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο) της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Λιανικής Διάθεσης τροφίμων & ποτών για το κατάστημα «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» , ιδιοκτησίας κ. Λάτση Μαρίας του Σταύρου ,στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων της Δ.Ε. Ασωπού , του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Επιχειρήση Αναψυχής για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» , ιδιοκτησίας Της εταιρίας ¨ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΙΒΑ Ο.Ε.¨ , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί διατήρηση ή μη της θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Περί έγκρισης νέου κανονισμού αποχέτευσης Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Περί οριστική ή μη αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ) » , ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ – Μ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ο.Ε.» στην Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως , της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αρχείο πρόσκλησης