Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

440

Την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 13:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας συνέρχεται σε συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω επτά (7) θεμάτων:

1. Περί εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής ποιότητας Ζωής

2. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Τραιφόρου Παναγιώτας του Ιωάννη , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας (οικισμός Κάστρο) της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ » ιδιοκτησίας της εταιρίας ΠΡΑΧΑΛΗΣ Γ. – ΚΕΚΕΡΗΣ Δ. Ο.Ε. , στην Τοπική Κοινότητα Πακίων της Δ.Ε. Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα « ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟ – ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΚΕΦΕΚΟΠΤΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ » , ιδιοκτησίας Της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε , στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 256/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας αυτών».

7. Περί « Κανονισμού άρδευσης Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης