Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

894

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Λυκοπούλου Σοφίας του Γεωργίου , στην Τοπική Κοινότητα Ελίκας της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  1. Περί χορήγησης ή μη επανέκδοσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Καφετέρια – Πιτσαρία – Σνακ Μπαρ – Οινομαγειρείο» ιδιοκτησίας του  κ. Κουντουρόγιαννη Κων/νου του Γεωργίου, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  1. Περί καθορισμού θέσεων , ανά κατηγορία επαγγελμάτων , για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 στο Δήμο Μονεμβασίας. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  1. Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» ιδιοκτησίας του κ. ΜΠΙΛΛΙΑ Σταύρου του Παναγιώτη στην Τοπική Κοινότητα Κουλεντίων  της Δ.Ε. Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.
  1. Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΝΤΙΝΑ)» ,  ιδιοκτησίας της εταιρίας ¨ΗΛΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.¨ στον οικισμό Πορί της  Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Ιωάννη , της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης