Συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρισης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

532

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 1:00 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρισης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω πέντε (5) θεμάτων:

  1. Συγκρότηση εκ νέου σε σώμα , λόγω αντικατάστασης αντιπροέδρου
  2. Προκήρυξη θέσεων α) συνοδού επισκεπτών σπηλαίου και β) συνοδού επισκεπτών μουσείου- Γεωπάρκου με οκτάμηνη σύμβαση
  3. Ψήφιση πιστώσεων που προέκυψαν από αναμόρφωση
  4. ‘Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή
  5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αρχείο πρόσκλησης