Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

114

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας  Βοιών στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:  1ον : Εισηγητική έκθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.  για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής [Χρηματοδότηση από το δήμο].

ΘΕΜΑ: 2ον : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ: 3ον: : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ: 4ον : Αποδοχή δωρεάς.

Αρχείο πρόσκλησης