Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

151

Την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Εξωτερικοί συνεργάτες  για το  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  και το ΚΔΑΠ Μολάων για την νέα περίοδο 2023-2024

ΘΕΜΑ 2ον :Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3ον: Εισηγητική έκθεση της ΚΕΠΠΕΔΜ για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής [ χρηματοδότηση από το δήμο]

ΘΕΜΑ 4ον :  Ορισμός  πληρεξούσιου Δικηγόρου .

Αρχείο πρόσκλησης