Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

121

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Εξωτερικοί συνεργάτες για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και το ΚΔΑΠ Μολάων για την νέα περίοδο 2023-2024

ΘΕΜΑ 2ον :Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3ον: Εισηγητική έκθεση της ΚΕΠΠΕΔΜ για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής [ χρηματοδότηση από το δήμο]

ΘΕΜΑ 4ον : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .

ΘΕΜΑ 5ον : Ονοματοδοσία προαύλιου χώρου του ΚΔΑΠΑΜΕΑ εις μνήμην ωφελούμενης .

Αρχείο πρόσκλησης