Συνεδρίαση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

152

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών με το Διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή

Αρχείο πρόσκλησης