Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

85
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων δεκατριών (13) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην κοινότητα Μεταμόρφωσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας  .
 2. Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο  «Οδοποιία ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων(Δαπάνες τουριστικής προβολής), προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 .
 4. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μολάων & ΔΕ Μονεμβασίας -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.
 5. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .
 6. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας Ασωπού Δήμου Μονεμβασίας}.
 7. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή κτηρίου γυμνασίου Νεαπόλεως } του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανακατασκευή πεζοδρομίων κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων(Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων), προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 11. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 5653/21-04-2023 αίτησης του υπαλλήλου κ. Μαζαράκη Γεωργίου περί νομικής στήριξης.
 12. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρων Δήμου Μονεμβασίας}.

Αρχείο πρόσκλησης