Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

128
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας,  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανακατασκευή πεζοδρομίων κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας Ασωπού Δήμου Μονεμβασίας}.
  3. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Μολάων και ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων.
  5. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση για διαπλάτυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της δημοτικής κοινότητας Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Χριστάκου Γεωργίου του Πέτρου.
  6. Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων.
  7. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή κτηρίου γυμνασίου Νεαπόλεως} του Δήμου Μονεμβασίας.
  9. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης