Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

59
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων εννέα (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δήμο Μονεμβασίας, υποέργο 1: Δημιουργία πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου  αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δήμο Μονεμβασίας, υποέργο 2: Αναμόρφωση αστικού δικτύου στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων  } του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή κτηρίου γυμνασίου Νεαπόλεως} του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 8890/16-06-2023 αίτησης του Αντιδημάρχου ΔΕ Μονεμβασίας κ. Χριστάκου Σταύρου περί νομικής στήριξης.
  6. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή του δήμου Μονεμβασίας.
  7. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  8. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
  9. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην κοινότητα Μεταμόρφωσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης