Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

88
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης ή μη  πρακτικών δημοπρασίας  για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης.
  2. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Τουριστική προβολή του Δήμου), προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Αρχείο πρόσκλησης