Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

118
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού των όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ Δήμου Μονεμβασίας}.
  2. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Βοιών για στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
  4. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Μονεμβασίας (Προμήθεια γλυκισμάτων).
  5. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Δήμου προς την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας & Σπάρτης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Κατακύρωση πρακτικών  δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην δημοτική κοινότητα Νεάπολης της ΔΕ Βοιών για τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης