Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

486
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του προϋπολογισμού έτους 2017.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.

Αρχείο πρόσκλησης