Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

472
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 08 Αυγούστου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών», προϋπολογισμού 120.000,00€.
  2. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου περιπτέρου στον οικισμό «Γέφυρα» της δημοτικής κοινότητας Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην δημοτική κοινότητα (Κάτω) Καστανέας της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην δημοτική κοινότητα Νεάπολης της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Μονεμβασίας (Τουριστική προβολή).
  6. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  7. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής & απαλλαγή υπολόγων .
  8. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.
  9. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  10. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση –εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης  Δήμου Μονεμβασίας}.

Αρχείο Πρόσκλησης