Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

78
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατακύρωση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την  ανάθεση εργασιών  με τίτλο {Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Βοιών μετά την Θεομηνία «DANIEL» } του Δήμου Μονεμβασίας, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016.
  2. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Αρχείο πρόσκλησης