Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

161
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί ακύρωσης της 145/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δήμου Μονεμβάσιας» και έγκριση πρακτικού Νο 2.
  2. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης