Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

113
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων επτά (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  2. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί αναστολής προόδου διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί ανάκληση της αριθ. 196/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  7. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων(Προμήθεια γλυκισμάτων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς ), προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Αρχείο πρόσκλησης